Senter for jobbmestring er en del av enheten NAV Arbeid og helse i NAV Oslo. 

Senter for jobbmestrings målgruppe i Oslo

Tilbudet retter seg mot deg som

  • Har lett til moderat angst og/eller depresjon som arbeidshinder
  • Er uten arbeidsforhold eller har et arbeidsforhold du ikke kan gå tilbake til
  • Er under 30 år

Innhold og formål

Målet er å hjelpe deg å mestre symptomene, komme raskt i arbeid og klare å stå i jobb over tid. Senter for jobbmestring tilbyr arbeidsrettet kognitiv terapi kombinert med individuell jobbstøtte, basert på IPS-metodikk. Den kognitive terapeuten vil hjelpe deg til å håndtere og mestre de psykiske helseplagene i jobbsammenheng, mens jobbspesialisten kan bistå med jobbsøk, karriereveiledning og/eller oppfølging på arbeidsplassen.

Arbeidsrettet kognitiv terapi tar utgangspunkt i hva vi tenker om oss selv og arbeid/livet, og hvordan tankene våre påvirker hvordan vi føler oss og hvordan vi handler i jobbsammenheng. Du lærer å utforske og etter hvert utfordre negative tankemønstre som kan være knyttet til angst og depresjon. Det legges opp til et tett samarbeid mellom deltaker, terapeut og jobbspesialist.

På Senter for jobbmestring i Oslo er vi i dag fem terapeuter og fire jobbspesialister. Vi samarbeider med aktuelle kontaktpersoner i NAV, og kan også ta kontakt med fastlege og arbeidsgiver ved behov. Tilbudet er gratis.

Du henvises til Senter for jobbmestring via ditt lokale NAV-kontor. Når vi har mottatt henvisningen vil du bli invitert til en vurderingssamtale.

Kontaktinformasjon

Psykolog

Metodeveileder jobbspesialist

Postadresse: Pb. 308 Alnabru, 0614 Oslo Besøksadresse: C.J. Hambros plass 2, 0164 Oslo