Senter for jobbmestring

  • Har lett til moderat angst og/eller depresjon som arbeidshinder
  • Er uten arbeidsforhold eller har et arbeidsforhold du ikke kan gå tilbake til
  • Er under 30 år