Stabil ledighet i Oslo

Fakta

  • Andel med ingen/ikke oppgitt yrkesbakgrunn har økt.
  • Andel med leder som yrkesbakgrunn har økt.
  • Alle andre yrkesgrupper har en marginalt lavere andel på grunn av økning for ingen yrkesbakgrunn og ledere.
  • Kategorien «Ledere» bør tolkes med varsomhet etter desember 2018.
Infografikk som viser kjønnsforskjeller blant de helt arbeidsledige i Oslo. Infografikken finnes også som en pdf-fil under Relatert informasjon til høyre.
Infografikk som viser kjønnsforskjeller blant de helt arbeidsledige i Oslo. Infografikken finnes også som en pdf-fil under Relatert informasjon til høyre.