Hva kan NAV Arbeidslivssenter Oslo hjelpe med?

NAV Arbeidslivssenter Oslo bistår virksomheter og bedrifter med råd for å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet.

Arbeidslivssenteret kan bistå virksomheten din med å nå målene den har satt seg for IA-arbeidet.

Vi kan hjelpe til med å analysere, planlegge og evaluere utfordringer på arbeidsplassen og anbefale tiltak for å bli en mer inkluderende virksomhet.

Under den nye nasjonale IA-avtalen for arbeidslivet gjeldende for 2019-2022, trenger man ikke lenger inngå lokale avtaler. Alle virksomheter som ønsker det, kan få hjelp fra sitt lokale arbeidslivssenter. For oss betyr dette at alle virksomheter og bedrifter i Oslo nå kan søke råd og bistand fra NAV Arbeidslivssenter Oslo.

Vi kan kontaktes for å få faglig bistand til å utvikle en mer inkluderende arbeidsplass.

NAV-kontoret har hovedansvaret for oppfølging av den enkelte arbeidstaker eller tiltaksdeltaker.

Om NAV Arbeidslivssenter Oslo

NAV Arbeidslivssenter Oslo har cirka 50 ansatte. Medarbeiderne representerer tverrfaglig høy kompetanse fra flere fagdisipliner som organisasjonsutvikling, psykologi, sosiologi, pedagogikk, økonomi, jus, markedsføring, ingeniørfag, trygdefag og rekruttering. Flere av våre rådgivere har lang ledelseserfaring fra både offentlig og privat sektor, på topp- og mellomsjikt.

Hvordan jobber vi og hva kan vi bidra med?

Som ressurs- og kompetansesenter jobber vi primært på systemnivå. Det vil si at vi jobber for at virksomhetene selv skal jobbe systematisk med arbeidsmiljøspørsmål. I noen sammenhenger kan vi også arbeide på individnivå. For å få til dette gir vi støtte, veiledning, råd og kompetanseoverføring – enten via våre kurs eller i virksomhetsinterne prosesser.

For å skape en inkluderende arbeidsplass i praksis, må atferd og kultur i virksomheten være inkluderende. Dette skapes ikke over natten men gjennom systematisk og målrettet arbeid i virksomhetene over tid. Som regel er det nødvendig med små eller store prosesser i virksomhetene for å skape ønskede endringer.

Ved behov og der det er ønsket, kan vi gjennom kartlegginger og analyser identifisere sammen med virksomhetene utfordringene og endringsbehovene som finnes i virksomheten. Sammen setter vi i gang tiltak for å nå målene som virksomheten har satt.

I denne sammenheng kan vi blant annet bidra med:

  • Forventningsavklaring og tydeliggjøring av inngåelse av en IA-kontrakt
  • Kompetanseheving innenfor IA-området
  • Koordinering i forhold til offentlige samarbeidspartnere

NB: I forbindelse med den nye IA-avtalen som ble inngått 18. desember 2018, er det besluttet at de økonomiske virkemidlene forebyggings- og tilretteleggingstilskudd, og honorar til bedriftshelsetjenesten skal avvikles fra og med 1. januar 2019.

Kontaktinformasjon

NAV Arbeidslivssenter Oslo
Postboks 326 Alnabru
0614 OSLO

Besøksadresse: C. J. Hambros plass 2 D
Sentralbord 55 55 33 36
Faks 21 06 73 31

E-post: nav.arbeidslivssenter.oslo@nav.no

Telefon: 55 55 33 36 (kl. 08.00–15.30)

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Organisasjonsnummer:

  • NAV Oslo: 974 652 269
  • NAV Arbeidslivssenter Oslo: Bedriftsnr.: 984 247 664

For spørsmål om nettside, IAiOSLO eller tilsvarende, kan du også ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Martin Gustafson på telefon 40 64 07 69 eller kommunikasjonsrådgiver Rune Karlsen på telefon 91 18 18 32.

Følg oss på vår Facebook side, samt NAV Oslo på LinkedIn, for å holde deg oppdatert på inkludering i arbeidslivet og gode grep for å forebygge og redusere sykefravær. Her kan du også få vite mer om hvordan du som arbeidsgiver kan bidra til å inkludere de som står uten jobb.