Lokal informasjon

NAV Arbeidslivssenter Oslo er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv.

Publisert: 17.06.2014 | Sist endret: 21.12.2020

Hva kan NAV Arbeidslivssenter Oslo hjelpe med?

NAV Arbeidslivssenter Oslo bistår virksomheter og bedrifter med råd for å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet.

Publisert: 13.03.2014 | Sist endret: 21.01.2021

Digital sykmelding

Flertallet av sykmeldte arbeidstakere kan nå motta og sende sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiveren sin. I stadig flere utvalgte bedrifter og fylker kan de sykmeldte også sende søknaden om sykepenger.

Publisert: 18.10.2017 | Sist endret: 21.01.2021

Sjekk sykefraværet i din virksomhet

NAVs statistikkportal for IA-virksomheter – IAweb – blir oppdatert samtidig med publiseringen av ny sykefraværsstatistikk.

Publisert: 05.05.2017 | Sist endret: 02.10.2020