Lokal informasjon

NAV Arbeidslivssenter Oslo er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv.

Hva kan NAV Arbeidslivssenter Oslo hjelpe med?

NAV Arbeidslivssenter Oslo bistår virksomheter og bedrifter med råd for å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet.

Digital sykmelding

Flertallet av sykmeldte arbeidstakere kan nå motta og sende sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiveren sin. I stadig flere utvalgte bedrifter og fylker kan de sykmeldte også sende søknaden om sykepenger.