I Nordland var det i september 3,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år som var mottakere av arbeidsavklaringspenger, noe som er samme andel som landet som helhet. 

I andre kvartal 2020 sluttet 813 personer å motta arbeidsavklaringspenger. Sammenlignet med andre kvartal 2019 er det 59 færre personer med avgang fra arbeidsavklaringspenger. I løpet av tredje kvartal 2020 ble 787 nye personer registrert som mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland. Det er 9 flere enn i tredje kvartal i 2019. 

Det var økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger tidligere i år, og spesielt i perioden mars-mai. Dette har bedret seg, men vi ser fortsatt at det er færre som slutter med arbeidsavklaringspenger enn samme periode i fjor, og det er noen flere nye mottakere.

– Utviklingen vi har sett etter mars kan relateres til koronapandemien, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. - I dagens situasjon er det viktigere enn noensinne at vi i NAV har et godt samarbeid med arbeidsgivere, helse og utdanning.

Stor andel unge mottakere av arbeidsavklaringspenger

Blant unge under 30 år var det registrert 1 307 mottakere av arbeidsavklaringspenger, noe som utgjør 3,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen 18-29 år. Det har vært en nedgang på 28 personer i løpet av tredje kvartal 2020, og sammenliknet med samme måned i fjor er det 36 flere unge mottakere av arbeidsavklaringspenger. Av de øvrige fylkene er det kun Agder (med 4,5 prosent) som har høyere andel enn Nordland blant unge under 30 år med arbeidsavklaringspenger. For landet som helhet er andelen unge under 30 år med arbeidsavklaringspenger på 3,1 prosent. 

– Unge under 30 år er en hovedprioritering i NAV, og vi ser at denne gruppen er særlig berørt av korona-tiltakene. Sammen med helse og utdanning vil NAV fortsatt jobbe med tidlig og tett oppfølging for å øke overgangen til utdanning og arbeid for denne gruppen, fortsetter Stavnes.

Her er de kommunevise tallene for mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Flere registrert med nedsatt arbeidsevne

Ved utgangen av september 2020 var det 8 110 personer med nedsatt arbeidsevne i Nordland. Dette er 86 færre sammenlignet med september 2019, en nedgang på 1,0 prosent. Personer med nedsatt arbeidsevne utgjør ved utgangen av september 5,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år. Ser vi på aldersgruppen under 30 år er det 6,0 prosent som er registrert med nedsatt arbeidsevne hos NAV.

Mer informasjon på www.nav.no.

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland: Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071  

Infografikk 2020-9 Arbeidsavklaringspenger Nordland (png).png
Infografikk Arbeidsavklaringspenger Nordland september 2020 (bilde)

 

Last ned bilde her: Infografikk Arbeidsavklaringspenger Nordland september 2020 (png)