Færre mottar arbeidsavklaringspenger i Nordland

Infografikk 2020-9 Arbeidsavklaringspenger Nordland (png).png
Infografikk Arbeidsavklaringspenger Nordland september 2020 (bilde)

Fakta