Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra NAV Møre og Romsdal.

13 874 helt arbeidsledige i Møre og Romsdal

Ved utgangen av mars var 13 874 personer registrert som helt ledige, ifølge tall fra NAV. Det utgjør 10 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 10 659 sammenlignet med samme måned i fjor. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 14 756 personer. I tillegg var 4 683 registrert som delvis ledige. På landsbasis oppgir nær 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

Forskudd på dagpenger før påske

I Møre og Romsdal har nær 14 000 mennesker de siste ukene søkt om dagpenger fordi de er permittert eller har mistet jobben. Fra i dag mandag 30. mars er det mulig å søke om forskudd på dagpenger. Pengene kan utbetales før påske.

12 910 arbeidsledige i Møre og Romsdal

24. mars 2020 er det 12 910 arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det utgjør 9,3 prosent av arbeidsstyrken og en økning i antall helt ledige den siste uken på 116 prosent.

Svak økning i sykefraværet i Møre og Romsdal

Sunndal kommune hadde et sykefravær på fire prosent 4. kvartal 2019, noe som var lavest i fylket. Gjennomsnittet i Møre og Romsdal var 5,7 prosent.

2 922 arbeidsledige i Møre og Romsdal

I februar 2020 er det 2 922 arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang i arbeidsledigheten på 12 prosent fra samme måned i fjor.

412 færre arbeidslause det siste året

I desember 2019 er 2 709 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,0 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 13,2 prosent frå same månad i fjor. I landet er det 60 736 heilt arbeidslause. Dette er 2,2 prosent av arbeidsstokken, og er ein nedgang på 4,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Fortsatt høyere sykefravær i Møre og Romsdal enn i landet

Det legemeldte sykefraværet i vårt fylke har økt fra 4,4 prosent til 4,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette er litt høyere enn det samlede legemeldte sykefraværet for hele landet på 4,3 prosent.

Færre arbeidslause i Møre og Romsdal

I april 2019 er 2 972 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,2 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 13,7 prosent frå same månad i fjor.

Færre ledige frå industrien

I januar 2019 er 3 521 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,6 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 10.3 prosent frå same månad i fjor.

Nedgang i arbeidsløysa

– Den siste månaden er det 187 færre arbeidslause i Møre og Romsdal og vi har for fyrste gong på fleire år ein lågare arbeidsløyseprosent enn landet samla sett, seier fylkesdirektør Stein Veland.

Nesten 400 færre arbeidslause

– Etter nok ein månad med god utvikling er arbeidsløysa i Møre og Romsdal under 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Den samanhengande nedgangen av arbeidslause sidan januar 2017 held dermed fram, seier fylkesdirektør Stein Veland.

Bedriftene mer positive, men mangelen på arbeidskraft øker

Årets bedriftsundersøkelse i Møre og Romsdal viser at 24 prosent av bedriftene venter flere ansatte neste år. Samtidig er det blitt vanskeligere å rekruttere de siste årene, og mangelen på arbeidskraft har økt.