Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra NAV Møre og Romsdal.

Publisert: 12.02.2015 | Sist endret: 18.12.2020

46 færre helt ledige i Møre og Romsdal

I desember er det registrert 4 093 helt arbeidsledige i Møre og Romsdal, noe som utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 46 færre enn ved utgangen av november. Det er 3 104 delvis ledige i fylket, en nedgang på 28 fra november.

Publisert: 18.12.2020 | Sist endret: 18.12.2020

Sykefraværet i Møre og Romsdal har økt det siste året

Det legemeldte sykefraværet i Møre og Romsdal var 3. kvartal 2020 på 4,8 prosent. Det er en økning på 3,9 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Samlet for landet er sykefraværet 4,5 prosent, en økning på 5,7 prosent sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

Publisert: 01.12.2020 | Sist endret: 02.12.2020

80 flere er helt ledige i Møre og Romsdal

Ved utgangen av november var det registrert 4 139 helt arbeidsledige i Møre og Romsdal, noe som utgjør 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 80 flere enn ved utgangen av oktober. Det er 3 132 delvis ledige i fylket, en nedgang på 176 fra oktober.

Publisert: 27.11.2020 | Sist endret: 27.11.2020

272 færre ledige i Møre og Romsdal i oktober, men økning i antall langtidsarbeidssøkere

Ved utgangen av oktober var det registrert 4 059 helt arbeidsledige i Møre og Romsdal, noe som utgjør 2,9 % av arbeidsstyrken. Dette er 272 færre enn ved utgangen av september. 2 182 helt ledige har vært sammenhengende arbeidssøkere i over 6 måneder. 456 av disse er under 30 år.

Publisert: 30.10.2020 | Sist endret: 30.10.2020

1 138 færre ledige siste måneden i Møre og Romsdal

Antall helt arbeidsledige i Møre og Romsdal har den siste måneden gått ned med 863 personer. Det er nå 4 331 helt arbeidsledige i fylket. Målt i prosent av arbeidsstyrken er andelen redusert fra 3,7 % i august til 3,1 % i september.

Publisert: 02.10.2020 | Sist endret: 02.10.2020

5,1 prosent oppgang i sykefraværet siste året

Sykefraværet i Møre og Romsdal var 2. kvartal 2020 på 5,5 prosent. Det tilsvarer en økning på 5,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Publisert: 22.09.2020 | Sist endret: 22.09.2020

Færre arbeidsledige i Møre og Romsdal

Antall helt arbeidsledige i Møre og Romsdal har den siste måneden gått ned med 684 personer. Det er nå 5 194 helt arbeidsledige i fylket. Målt i prosent av arbeidsstyrken er andelen redusert fra 4,2 % i juli til 3,7 % i august.

Publisert: 01.09.2020 | Sist endret: 01.09.2020

1 869 færre helt eller delvis ledige i Møre og Romsdal

Antall helt arbeidsledige i Møre og Romsdal har den siste måneden gått opp med 239 personer. Det er nå 5 878 helt arbeidsledige i fylket. Målt i prosent av arbeidsstyrken er andelen økt fra 4,1 % til 4,2 %.

Publisert: 31.07.2020 | Sist endret: 31.07.2020

4 810 færre helt eller delvis ledige i Møre og Romsdal

Antall helt arbeidsledige i Møre og Romsdal har den siste måneden gått ned med 1 863 personer. Det er nå 5 639 helt arbeidsledige i fylket. Målt i prosent av arbeidsstyrken er andelen redusert fra 5,4 % til 4,1 %.

Publisert: 03.07.2020 | Sist endret: 03.07.2020

1 064 færre ledige i Møre og Romsdal den siste uken

Antall helt arbeidsledige i Møre og Romsdal har den siste uken gått ned med 346 personer. Det er nå 5 918 helt arbeidsledige i fylket. Målt i prosent av arbeidsstyrken er andelen redusert fra 4,5 % til 4,3 %.

Publisert: 23.06.2020 | Sist endret: 23.06.2020

Stor reduksjon i ledigheten i Møre og Romsdal

Antall helt arbeidsledige i Møre og Romsdal har den siste uken gått ned med 476 personer. Det er nå 6 264 helt arbeidsledige i fylket. Målt i prosent av arbeidsstyrken er andelen redusert fra 4,9 % til 4,5 %.

Publisert: 16.06.2020 | Sist endret: 16.06.2020

Økning i sykefraværet i Møre og Romsdal etter korona

Koronapandemien og smitteverntiltakene har ført til en kraftig vekst for diagnoser knyttet til luftveislidelser.

Publisert: 10.06.2020 | Sist endret: 11.06.2020

762 færre helt arbeidsledige i Møre og Romsdal

Antall helt arbeidsledige i Møre og Romsdal har siden utgangen av mai gått ned med 762 personer. Det er nå 6 740 helt arbeidsledige i fylket. Målt i prosent av arbeidsstyrken er andelen redusert fra 5,4 % til 4,9 %.

Publisert: 09.06.2020 | Sist endret: 09.06.2020

7 502 helt ledige i Møre og Romsdal

7 502 personer er nå helt arbeidsledige i Møre og Romsdal, noe som er en nedgang på 4 154 siden april. Andelen helt ledige er dermed redusert fra 8,4 % til 5,4 % den siste måneden.Tallet på delvis ledige har i samme periode økt med 1 330 personer til 9 045.

Publisert: 26.05.2020 | Sist endret: 29.05.2020

886 færre helt arbeidsledige den siste uken

8 298 personer er nå helt arbeidsledige i Møre og Romsdal, noe som er en nedgang på 886 den siste uken. Andelen helt ledige er dermed redusert fra 6,6 % til 6,0 %. Tallet på delvis ledige har i samme periode økt med 106 personer til 9 086.

Publisert: 19.05.2020 | Sist endret: 19.05.2020

2 472 færre helt arbeidsledige siden utgangen av april

Antall helt arbeidsledige i Møre og Romsdal har siden utgangen av april gått ned fra 11 656 til 9 184. Andelen helt ledige er dermed redusert fra 8,4 % til 6,6 %. Tallet på delvis ledige har i samme periode økt fra 7 715 til 8 980.

Publisert: 12.05.2020 | Sist endret: 12.05.2020

Flere tilbake i arbeid i Møre og Romsdal

Antall arbeidsledige i Møre og Romsdal har siden 21. april gått ned fra 12 567 til 11 656. Andelen helt ledige er nå 8,4 prosent.

Publisert: 30.04.2020 | Sist endret: 30.04.2020

Liten endring i ledigheten siste 14 dager

Antall arbeidsledige i Møre og Romsdal har siden 7. april gått ned fra 12 780 til 12 567. Andelen helt ledige er nå 9,1 prosent i Møre og Romsdal, mens den er 10,2 prosent for landet samlet.

Publisert: 21.04.2020 | Sist endret: 21.04.2020

Over 20 000 arbeidssøkere 7. april 2020

Siden utgangen av mars har antall arbeidsledige i Møre og Romsdal gått fra 13 874 til 12 780. Antall delvis ledige har på samme tid økt fra 4 683 til 7 009. Summen av helt ledige og delvis ledige øker dermed fra 18 557 til 19 789. I tillegg til disse så har vi 810 på arbeidsmarkedstiltak, så summen av arbeidssøkere blir 20 599

Publisert: 07.04.2020 | Sist endret: 07.04.2020

13 874 helt arbeidsledige i Møre og Romsdal

Ved utgangen av mars var 13 874 personer registrert som helt ledige, ifølge tall fra NAV. Det utgjør 10 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 10 659 sammenlignet med samme måned i fjor. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 14 756 personer. I tillegg var 4 683 registrert som delvis ledige. På landsbasis oppgir nær 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

Publisert: 03.04.2020 | Sist endret: 03.04.2020

Forskudd på dagpenger før påske

I Møre og Romsdal har nær 14 000 mennesker de siste ukene søkt om dagpenger fordi de er permittert eller har mistet jobben. Fra i dag mandag 30. mars er det mulig å søke om forskudd på dagpenger. Pengene kan utbetales før påske.

Publisert: 30.03.2020 | Sist endret: 30.03.2020

12 910 arbeidsledige i Møre og Romsdal

24. mars 2020 er det 12 910 arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det utgjør 9,3 prosent av arbeidsstyrken og en økning i antall helt ledige den siste uken på 116 prosent.

Publisert: 24.03.2020 | Sist endret: 24.03.2020

Svak økning i sykefraværet i Møre og Romsdal

Sunndal kommune hadde et sykefravær på fire prosent 4. kvartal 2019, noe som var lavest i fylket. Gjennomsnittet i Møre og Romsdal var 5,7 prosent.

Publisert: 10.03.2020 | Sist endret: 11.03.2020

2 922 arbeidsledige i Møre og Romsdal

I februar 2020 er det 2 922 arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang i arbeidsledigheten på 12 prosent fra samme måned i fjor.

Publisert: 28.02.2020 | Sist endret: 28.02.2020

Fortsatt reduksjon i arbeidsledigheten i Møre og Romsdal

I januar 2020 er det 3 015 arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang i arbeidsledigheten på 14 prosent fra samme måned i fjor.

Publisert: 31.01.2020 | Sist endret: 31.01.2020

412 færre arbeidslause det siste året

I desember 2019 er 2 709 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,0 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 13,2 prosent frå same månad i fjor. I landet er det 60 736 heilt arbeidslause. Dette er 2,2 prosent av arbeidsstokken, og er ein nedgang på 4,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Publisert: 17.12.2019 | Sist endret: 20.12.2019

Fortsatt høyere sykefravær i Møre og Romsdal enn i landet

Det legemeldte sykefraværet i vårt fylke har økt fra 4,4 prosent til 4,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette er litt høyere enn det samlede legemeldte sykefraværet for hele landet på 4,3 prosent.

Publisert: 17.12.2019 | Sist endret: 20.10.2020

Færre arbeidslause i Møre og Romsdal

I april 2019 er 2 972 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,2 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 13,7 prosent frå same månad i fjor.

Publisert: 03.05.2019 | Sist endret: 03.05.2019

Færre ledige frå industrien

I januar 2019 er 3 521 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,6 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 10.3 prosent frå same månad i fjor.

Publisert: 01.02.2019 | Sist endret: 01.02.2019

Nedgang i arbeidsløysa

– Den siste månaden er det 187 færre arbeidslause i Møre og Romsdal og vi har for fyrste gong på fleire år ein lågare arbeidsløyseprosent enn landet samla sett, seier fylkesdirektør Stein Veland.

Publisert: 30.11.2018 | Sist endret: 30.11.2018

Arbeidsløysa omtrent som forventa i juli

Arbeidsløysa stig vanlegvis frå juni til juli, det ser vi også i år både i fylket og for landet.

Publisert: 31.08.2018 | Sist endret: 31.08.2018

Nesten 400 færre arbeidslause

– Etter nok ein månad med god utvikling er arbeidsløysa i Møre og Romsdal under 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Den samanhengande nedgangen av arbeidslause sidan januar 2017 held dermed fram, seier fylkesdirektør Stein Veland.

Publisert: 01.06.2018 | Sist endret: 27.06.2018

Bedriftene mer positive, men mangelen på arbeidskraft øker

Årets bedriftsundersøkelse i Møre og Romsdal viser at 24 prosent av bedriftene venter flere ansatte neste år. Samtidig er det blitt vanskeligere å rekruttere de siste årene, og mangelen på arbeidskraft har økt.

Publisert: 09.05.2018 | Sist endret: 09.05.2018

Færre arbeidslause, trenden frå 2017 held fram inn i 2018

I februar 2018 er det 3 643 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,6 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 24,1 prosent frå same månad i fjor.

Publisert: 02.03.2018 | Sist endret: 02.03.2018