NAV Arbeidslivssenter i Møre og Romsdal arrangerer for tida ikkje opne kurs.

Våre rådgjevarar kan etter nærare avtale tilby kompetanseheving innan ulike fagtema i den enkelte bedrift som har utfordringar med arbeidsmiljø og/eller høgt sjukefråvær. Det er ein føresetnad at leiar, tillitsvalde og verneombod samarbeider om prosessen.

Her er informasjon om kva NAV Arbeidslivssenter kan hjelpe tli med og lenke til kontaktskjema.

 

Her kan du sjå kva kurs og arrangement som for tida er opne for påmelding i NAV Møre og Romsdal, inkl. NAV Hjelpemiddelsentral.

Vi tilbyr også korte kurs på internett (webinar)