Lokal informasjon

Inn- og utlevering av hjelpemiddel, lokale rutinar og annan praktisk informasjon.

Publisert: 24.01.2020 | Sist endret: 12.03.2020

Hjelpemiddelområde og rutinar

Informasjon om ulike hjelpemiddelområde og om rutinar og ordningar som gjeld for NAV Hjelpemiddelsentral Vestland.

Publisert: 03.03.2020 | Sist endret: 18.09.2020

Ny og utvida bestillingsordning

Velkommen til nettsidene for bestillingsordninga i Agder, Rogaland og Vestland.

Publisert: 23.01.2018 | Sist endret: 03.12.2020

Lokale skjema

Lokale skjema for NAV Hjelpemiddelsentral Vestland.

Publisert: 12.03.2020 | Sist endret: 22.04.2020

Lokal informasjon - Bergen

Informasjon som gjeld NAV Hjelpemiddelsentral Vestland i Bergen.

Publisert: 19.02.2020 | Sist endret: 04.12.2020

Lokal informasjon - Førde

Informasjon som gjeld NAV Hjelpemiddelsentral Vestland i Førde.

Publisert: 19.02.2020 | Sist endret: 12.03.2020

NAV Tolketjenesten Vestland

Tolkehjelp for døve, døvblinde og døvblitte.

Publisert: 17.02.2020 | Sist endret: 06.01.2021

Brukarmedverknad og brukarutval

Brukarmedverknad på systemnivå skal understøtte det overordna målet i NAV-reforma, som er å etablere ei arbeids- og velferdsforvalting som er tilpassa brukarane sine behov.

Publisert: 17.02.2020 | Sist endret: 06.03.2020