Hjelpemiddel i bustad

Rutinar og nyttige verktøy ved søknad om hjelpemiddel for tilrettelegging av bustad, for personar med vesentleg og varig funksjonsnedsetting.

Les om hjelpemiddel i bustad

Hjelpemiddel til forflytting (rørsle)

Har du vanskar med å ta deg fram på eiga hand, finst det hjelpemiddel. Dei vanlegaste hjelpemidla er rullestol, krykker, rullator, vogner for barn og spesielle syklar.

Les om hjelpemiddel til forflytting

Hjelpemiddel i dagleglivet

Utdrag av regelverk og rutinar for søknad om tekniske hjelpemiddel i dagleglivet. 

Les om tekniske hjelpemiddel i dagleglivet

Synshjelpemiddel

Har du varig nedsett syn, kan du ha rett til synshjelpemiddel.

Les om synshjelpemiddel

Lokale rutinar