For kommunen og andre samarbeidspartar i Møre og Romsdal