Gjenbruk av  hjelpemidler internt i egen kommune kan spare både kommunen og hjelpemiddelsentralen for unødig håndtering og transport av hjelpemidlene. Det vil også i mange tilfeller medføre raskere utlevering av hjelpemidlet, når det kan overflyttes direkte fra gammel til ny bruker i kommunen.

Internt gjenbruk i kommunen, anser vi som særlig viktig på store og plasskrevende hjelpemidler som krever mye håndtering. Eksempel på slike hjelpemidler er seng, personløfter, stol med oppreisingsfunksjon, komfortrullestol.

 NB: El-rullestol og komfyrvakt skal normalt ikke gjenbrukes i kommunen.

 

Fastmontert-utstyr

Fastmonterte hjelpemidler bør alltid vurderes av kommunen i forhold til internt gjenbruk. Eksempel på slike hjelpemidler er trappeheis, stasjonær rullestolrampe og fastmontert utstyr på bad og kjøkken.

Når behov for hjelpemidlet opphører, bør det vurderes om andre i husstanden oppfyller kravene til å få hjelpemidlet innvilget og dermed kunne overta hjelpemidlet.

I disse sakene er det viktig med en god dialog med hjelpemiddelsentralen, slik at vi avventer å bestille demontering av utstyret til dette er avklart, og søknad på ny bruker er behandlet.

 

Elektromedisinsk-utstyr

Mange av hjelpemidlene som lånes ut av NAV Hjelpemiddelsentral, og er klassifisert som elektromedisinsk utstyr. Hjelpemiddelsentralen utfører jevnlige ettersyn på disse hjelpemidlene, såkalt periodisk ettersyn (PE).

Når kommunen foretar internt gjenbruk på slike hjelpemiddel, vil vi innen kort tid reise ut til ny bruker for å foreta periodisk ettersyn på hjelpemidlet.

Dette følges opp av hjelpemiddelsentralen, så kommunen trenger ikke å tenke på dette i forbindelse med internt gjenbruk.

 

Viktig: Ved søknad på seng og personløfter, er det krav om at den person som står oppført som «Faglig kontaktperson» og «Oppfølgings- og opplæringsansvarlig» på søknaden, har gjennomført og bestått e-læringskurset for disse hjelpemidlene.

Kurset kan tas ved å gå til www.kunnskapsbanken.net

Serie-nummer styrte hjelpemidler

Alle hjelpemidler som er underlagt PE har i tillegg til vanlig artikkelnummer (også kalt hjelpemiddel-nr) et eget unikt serie-nummer.

Det er svært viktig at kommunen leverer ut serie-nummer styrte hjelpemidler til riktig bruker. Hvert serie-nummer er i vår database registrert på en bestemt bruker, og det må stemme med virkeligheten ute i kommunen.

Følgende typer av hjelpemidler har egne unike serie-nummer:

  • Seng / sengebunn
  • El-rullestol (kan ikke intern overføres i kommunen)
  • Personløfter
  • Stol med oppreisingsfunksjon
  • Heis
  • Manuelle rullestoler (MRS)
  • Drivaggregat

 

Veiledning for utfylling av søknadsskjema ved internt gjenbruk i kommunen

Veiledning for utfylling av skjema finn du under relatert informasjon på høyre side.