Jobbe i Norge og folketrygden

Help

Når du arbeider i Norge skal du være medlem i folketrygden. Det finnes unntak, se under.

Arbeid i Norge

Når du arbeider i Norge skal du være medlem i folketrygden. Du skal ikke være medlem hvis du arbeider midlertidig for din utenlandske arbeidsgiver i Norge.

Arbeidstaker på norsk sokkel

Når du arbeider på norsk sokkel er du pliktig medlem i folketrygden. Dette gjelder om du er bosatt i Norge eller i andre land. Du skal betale trygdeavgift til Norge og har rettigheter etter folketrygdloven.