Arbeid og velferd

Arbeid og velferd er et fagtidsskrift som utgis tre ganger i året av Kunnskapsavdelingen i NAV

Arbeid og velferd nr. 1 2018

Hele publikasjonen

Arbeid og velferd nr.1-2018

Bestilling

Kommende utgaver

Nr. 2-2018 blir publisert 20. juni 2018.

Om Arbeid og velferd

Arbeid og velferd er et digitalt fagtidsskrift som utgis av Kunnskapsstaben i NAV. Det inneholder analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet, prognoser for sysselsetting og arbeidsledighet, og analyser av ulike temaer innen de velferdsområdene NAV har ansvar for. Dette gjelder blant annet sykefravær, nedsatt arbeidsevne, alders- og uførepensjon, foreldrepermisjon og sosiale tjenester. Arbeid og velferd publiseres fire ganger i året.

Tidligere utgaver finnes under Arkiv i Relatert informasjon til høyre på siden.