Arbeid og velferd

Arbeid og velferd er et fagtidsskrift som utgis fire ganger i året av Kunnskapsavdelingen i NAV

Arbeid og velferd nr. 3 2019

Hele publikasjonen

Arbeid og velferd

Bestilling

Kommende utgaver

Nr. 4-2019 blir publisert i desember

Nr. 1-2020 blir publisert i mars

Om Arbeid og velferd

Arbeid og velferd er et digitalt fagtidsskrift som utgis av Kunnskapsstaben i NAV. Det inneholder analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet, prognoser for sysselsetting og arbeidsledighet, og analyser av ulike temaer innen de velferdsområdene NAV har ansvar for. Dette gjelder blant annet sykefravær, nedsatt arbeidsevne, alders- og uførepensjon, foreldrepermisjon og sosiale tjenester. Arbeid og velferd publiseres fire ganger i året.

Tidligere utgaver finnes under Arkiv i Relatert informasjon til høyre på siden.

NAV-rapportserie

Rapportene som publiseres i serien NAV-rapporter er temaorienterte analyser, utredninger og undersøkelser utført av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Du finner dem her.