Brukermedvirkning

NAV Oslo tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg.

Publisert: 17.06.2014 | Sist endret: 22.01.2020

Regionale brukerutvalg i NAV i Oslo

Regionale brukerutvalg er en samhandlingsarena mellom NAV-kontorene i Oslo og brukerrepresentanter. Målet er at tjenestene skal bli bedre og mer målrettet.

Publisert: 04.08.2017 | Sist endret: 03.08.2020

Brukerutvalg på fylkes- og kommunenivå i NAV i Oslo

NAV Oslo og Oslo kommune tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et brukerutvalg på fylkes- og kommunenivå.

Publisert: 11.02.2014 | Sist endret: 03.12.2020