Vold i nære relasjoner og menneskehandel

image-20230621093223-1.png
Illustrasjon: Oppfølging av voldsutsatte