Økonomi- og gjeldsrådgivning

Få oversikt over gjelden din

For å kunne håndtere gjelden din, må du først finne ut av hvor mye du skylder og til hvem.

Det kan være vanskelig å ta tak i gjelden når brev og regninger har hopet seg opp. Du kan forsøke å starte med å åpne brev og regninger du har fått i posten. Bunken kan se stor ut, men sorterer du alle regninger, purringer og inkassokrav som hører sammen, finner du at flere av dem kan handle om samme manglende betaling. Finn de nyeste blant dem. Da vet du hvor stort kravet er blitt med alle gebyrer, og du har færre brev å forholde deg til.

Når du har fått oversikt over regningene som har kommet i posten, kan du sjekke om du har fått noen regninger på e-post eller i nettbanken.

Det finnes flere nettsider hvor du kan sjekke hvor mye forbruksgjeld du har, for eksempel hos Gjeldsregisteret, Norsk gjeldsinformasjon eller Experian. Vær oppmerksom på at det bare er kredittkort- og forbrukslån som vises i disse registrene. Hvis du har regninger som har gått til inkasso, kan du logge inn hos inkassoselskapet du skylder penger for å få oversikt.

Hvilke regninger må du prioritere?

Når du har satt av penger til husleie og andre nødvendige utgifter, kan du finne ut hvilke regninger du må prioritere å betale.

Det kan være vanskelig å vite hvilke regninger du bør betale først, og det avhenger av situasjonen din. Her er et forslag til en rekkefølge:

  • bidrag og bidragsgjeld, fordi dette er krav som er lovfestet i forsørgerplikten
  • erstatningskrav eller oppreisning for skade som følge av en straffbar handling
  • bøter
  • restskatt og andre offentlige avgifter
  • kommunal gjeld
  • annen uprioritert gjeld

Kontakt kreditorene dine

Ta kontakt med kreditorene dine og forklar at du ønsker å betale, men at du ikke har mulighet akkurat nå. Forklar situasjonen du er i, og prøv å få til en avtale.

Ta utgangspunkt i den betalingsevnen du har nå med dine inntekter og utgifter. Du kan bruke hjelpeskjemaet fordeling til kreditorene (Excel) til å foreslå en betalingsplan.

Det er lurt å ha dialogen med kreditor skriftlig, slik at du har oversikt over hva som blir avtalt. Les mer hvilke ulike løsninger bankene kan tilby på Finans Norge:

Hvis det er mulig, så be om refinansiering av lån slik at smålån inngår i boliglån, eventuelt mot sikkerhet i bolig. Be i så fall om maksimal avdragstid og laveste rente. Ta kontakt med banken du har boliglån i for å undersøke mulighetene for refinansiering av smålånene.

Kontakt inkassobyråer

Hvis du har regninger som har gått til inkasso, bør du kontakte inkassobyrået og be om at kravet blir delt opp. I noen tilfeller kan inkassobyrået redusere rentene eller hovedkravet.

Les også Hva skjer hvis du ikke kan betale innen fristen?

Er du uenig i kravet fra kreditor?

Hvis du er helt eller delvis uenig i kravet, bør du sende en skriftlig henvendelse til kreditor. Du bør uansett sjekke om inkassobyrået har beregnet riktige renter, salærer og gebyrer.

Husk at hvis du har barn under 18 år regnes de som umyndig og kan ikke bestille varer med mindre du har underskrevet bestillingen. Verken bedriften eller inkassobyrået har rett til å inndrive slike krav. Kontakt kreditoren og send varer i retur. Hvis du er usikker på om inkassobyrået følger reglene, kan du kontakte Finansklagenemnda for råd og veiledning.

Skattehjelpen

Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten, som hjelper skattebetalere som ikke er i stand til å oppfylle skatteforpliktelsene sine. Les mer på om skattehjelpen Skatteetaten.no