Økonomi- og gjeldsrådgivning

Lag et realistisk budsjett

Et budsjett hjelper deg med å holde oversikt over økonomien din, og det blir enklere å se hvilke unødvendige utgifter du kan kutte.

Når du skal lage et budsjett, er det viktig at det blir så realistisk som mulig. Finn frem fakturaer, kvitteringer og kontoutskrifter for å se hva du faktisk bruker penger på.

Her er et eksempel på hvordan et budsjett kan settes opp (Excel)

Det kan være vanskelig å vite hvor mye du burde sette av til de forskjellige utgiftene dine. SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer husholdninger. Hvis du legger inn informasjon om deg selv og din husholdning, får du opp forslag til hvor store de ulike utgiftspostene dine bør være per måned, f.eks. til mat, bil og klær.

Gå til Referansebudsjett for forbruksutgifter (OsloMet)

Budsjett-app

Det finnes også app-er for smarttelefon som gir deg mulighet til å et budsjett og følge med på det i det daglige. App-ene hjelper deg å planlegge kostnader og nedbetale gjeld med et mål om å fjerne de økonomiske bekymringene dine. App-ene gir deg f.eks. mulighet til å bli varslet hvis du bruker mer enn det som er satt av i budsjettet.

Nyttige lenker

Det finnes mange nyttige sider om privatøkonomi på nettet. Her er noen relevante lenker.