Økonomi- og gjeldsrådgivning

Når du ikke betaler innen fristen

Første faktura

Hvis du har lånt penger eller mottatt en vare eller tjeneste, vil du først få en vanlig faktura. Hvis du ikke betaler innen fristen, får du en purring eller et inkassovarsel.

Purring (valgfri)

Kreditor kan kreve forsinkelsesrente eller purregebyr når de sender en purring. Hvis du ikke betaler innen fristen, får du et inkassovarsel.

Inkassovarsel

Et inkassovarsel skal være skriftlig. Inkassovarselet kan inneholde purregebyr og forsinkelsesrenter. Du blir varslet om at kravet blir sendt til inkasso, hvis du ikke betaler kravet innen 14 dager. Hvis du ikke betaler innen fristen, får du en betalingsoppfordring eller så blir det satt i gang en rettslig inndrivelse av kravet.

Betalingsoppfordring (valgfri)

Når kravet er gått til inkasso, sender enkelte kreditorer ut en betalingsoppfordring. Her blir du bedt om å betale eller komme med innvendinger mot kravet, innen 14 dager.

Betalingsoppfordringen kan inneholde gebyr og forsinkelsesrenter. Hvis du ikke betaler innen fristen, startes en rettslig inndrivelse av kravet.

Rettslig inndrivelse

Inkassoselskapet kan sende saken din til namsmannen, hvis du ikke betaler pengene du skylder. Namsmannen kan trekke deg i lønn eller ta pant i eiendelene dine. Dette kalles rettslig inndrivelse.

Hvis du er uenig i kravet kan du sende en skriftlig beskjed om at du ønsker at saken din skal behandles i forliksrådet. Denne sender du til inkassoselskapet. Hvis du får en innkalling fra forliksrådet må du møte opp og begrunne hvorfor du er uenig i kravet. Hvis du ikke møter opp, kan inkassoselskapet fortsette den rettslige inndrivelsen.

Betalingsanmerkning

Hvis inkassosaken din har gått til rettslig inndriving, kan du bli registrert med en betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråene. Merknaden kan være en ubetalt inkassosak, en dom, et utlegg, konkurs, gjeldsordning, eller lønnstrekk.

Det er vanlig at det tas en kredittvurdering i forbindelse med søknad om boliglån, kreditt, tegning av forsikring eller abonnement. Hvis du har en registrert betalingsanmerkning, kan det føre til at du vil få avslag på søknaden din.

Du får varsel fra kredittopplysningsbyrået før de rapporterer betalingsanmerkningen. Da har du muligheten til å rette opp saken hvis du betaler hele kravet innen 30 dager.

En betalingsanmerkning slettes når hele kravet er betalt, eller når det har gått fire år.