Tilbakebetaling av forskudd på dagpenger

Her får du informasjon om hvordan tilbakebetalingen av forskudd på dagpenger vil foregå. Du kan endre eller sette i gang tilbakebetalingen din i Ditt NAV.

Dette gjelder for deg som får trekk i dagpenger

 • Hvor mye må du betale tilbake hver måned? 
  • 25 prosent av det du får utbetalt i dagpenger. 
 • Hvor kan jeg finne oversikt over beløpet jeg må betale tilbake?
 • Hvordan kan du betale tilbake alt med en gang?
  • Du betaler tilbake til kontonummer 6345.05.30982
  • Du må skrive inn ditt fødselsnummer (11 siffer) og "forskudd dagpenger" i tekst eller meldingsfeltet i nettbanken din.
 • Hvorfor skal du betale tilbake forskuddet på dagpenger?
  • Du har fått både forskudd og dagpenger for en og samme periode. Derfor må du betale tilbake forskuddet. Du har ikke rett til begge deler.
  • Forskuddet skulle ha blitt avregnet i dine dagpengeutbetalinger men dette ble utsatt. Nå får alle som søker forskudd automatisk trekk i dagpengene. 
  • Her kan du finne ut hva loven sier om tilbakebetaling av forskudd på dagpenger (Lovdata).
 • Har du spørsmål?

Dette gjelder for deg som ikke mottar dagpenger 

 • Hvordan skal du betale tilbake? 
  • Du vil motta et vedtaksbrev i din innboks i Ditt NAV, hvor vi ber deg om å velge en tilbakebetalingsplan. Du vil deretter motta faktura i henhold til den planen du har valgt. 
  • Vi sender puljevis ut informasjon i Ditt NAV om hvordan du skal betale tilbake forskuddet. Du trenger ikke å vente på vedtaksbrevet. Du kan når som helst velge en tilbakebetalingsplan i Ditt NAV.
 • Vil du betale tilbake hele beløpet med en gang?
  • Du betaler tilbake til kontonummer 6345.05.30982.
  • Du må skrive inn ditt fødselsnummer (11 siffer) og «forskudd på dagpenger» i tekst- eller meldingsfeltet i nettbanken din.Du må velge nedbetalingsplan innen 14 dager etter at du har mottatt brev fra oss. Hvis du ikke gjør det, vil vi registrere nedbetalingsplan for deg. Det vil gå frem av vedtaket vi sender deg på forhånd hvilken nedbetalingsplan som vil bli valgt.  
  • Hvis du skal betale tilbake fra utenlandsk bank, må du oppgi IBAN / Swift på kontonummeret til NAV. Betalingsadresse med IBAN kontonummer: 
   Bank: Nordea bank Abp 
   BIC/SWIFT: NDEANOKK 
   IBAN: NO81 6345 0530 982 
 • Ønsker du å dele opp beløpet du skal betale tilbake? 
  • Du kan selv bestemme om du vil dele tilbakebetalingen på en, tre, seks, ni, tolv, atten, tjuefire eller tretti måneder.
  • Du kan velge tilbakebetalingsplan på oversiktssiden for forskudd i Ditt NAV. Her finner du også informasjon om dine forskudd og hvor mye som gjenstår å tilbakebetale.
  • Fra du mottar vedtaksbrev fra oss har du 14 dager på deg til å velge tilbakebetalingsplan. Hvis du ikke velger tilbakebetalingsplan i tide vil du få tilbakebetalingsplanen som er spesifisert i vedtaksbrevet. 
  • Når du har valgt tilbakebetalingsplan vil du få faktura tilsendt fra NAV
  • Hvis du har valgt tilbakebetalingsplan har du likevel mulighet til å betale tilbake hele det utestående forskuddet ved å endre beløpet på tilsendt faktura.
  • Du betaler tilbake til kontonummer (6345.05.30915) og KID-nummer som står på din faktura.
 • Hvorfor må du betale med faktura?
  • Forskuddet skulle ha blitt avregnet i dine løpende ytelser fra oss. Siden du ikke mottar noen løpende ytelser forskuddet kan trekkes fra, må du nå betale tilbake det beløpet som gjenstår.
 • Hvorfor skal du betale tilbake forskuddet på dagpenger?
 • Har du spørsmål?