Dette gjelder for deg som får trekk i dagpenger

 • Hvor mye må du betale tilbake hver måned? 
  • 15 prosent av det du får utbetalt i dagpenger. 
 • Ønsker du å endre hvor mye du betaler tilbake i måneden?
 • Hvordan kan du betale tilbake alt med en gang?
  • Du betaler tilbake til kontonummer 6345.05.30982
  • Du må skrive inn ditt fødselsnummer, 11 siffer,  og forskudd på dagpenger i tekst eller meldingsfeltet i nettbanken din.
 • Hvorfor skal du betale tilbake forskuddet på dagpenger?
 • Har du spørsmål?

Dette gjelder for deg som ikke mottar dagpenger 

 • Hvordan skal du betale tilbake? 
  • Du vil motta et vedtaksbrev i din innboks i Ditt NAV, hvor vi ber deg om å velge en tilbakebetalingsplan. Du vil deretter motta faktura i henhold til den planen du har valgt. 
  • Vi sender puljevis ut informasjon i Ditt NAV om hvordan du skal betale tilbake forskuddet. Du trenger ikke å vente på vedtaksbrevet. Du kan når som helst velge en tilbakebetalingsplan i Ditt NAV.
 • Hvor mye må du betale tilbake hver måned?
  • Du kan selv bestemme om du vil dele tilbakebetalingen på en, tre, seks, ni eller tolv måneder.
  • Du kan velge tilbakebetalingsplan i Ditt NAV. Her finner du også informasjon om dine forskudd og hvor mye som gjenstår å tilbakebetale.
  • Du må velge tilbakebetalingsplan innen 14 dager etter at du har mottatt brev fra oss. Hvis du ikke gjør det, vil vi sende deg faktura hvor innbetalingene er delt på tolv måneder.
 • Hvordan kan du betale tilbake alt med en gang? 
  • Du må skrive inn ditt fødselsnummer og forskudd på dagpenger i tekst eller meldingsfeltet i nettbanken din.
  • Du betaler tilbake til kontonummer 6345.05.30982.
  • Hvis du skal betale tilbake fra utenlandsk bank, må du oppgi IBAN / Swift på kontonummeret til NAV. Betalingsadresse med IBAN kontonummer:  Bank: Nordea bank Abp  BIC/SWIFT: NDEANOKK  IBAN: NO81 6345 0530 982 
 • Hvorfor må du betale med faktura?
  • Forskuddet skulle ha blitt avregnet i dine løpende ytelser fra oss. Siden du ikke  mottar noen løpende ytelser forskuddet kan trekkes fra, må du nå betale tilbake det beløpet som gjenstår.
 • Hvorfor skal du betale tilbake forskuddet på dagpenger?
 • Har du spørsmål?