Har du fått trekk i dagpengene på grunn av forskudd? 

Hvis du har fått forskudd og nå får utbetalt dagpenger, trekker vi forskuddet i dagpengeutbetalingene dine. Slik trekker vi forskuddet:

  • Vi startet med å trekke utbetalt forskudd fra dagpengeutbetalinger den 1. september 2020. Vi vil trekke tilbake forskuddet i puljer. Du vil få SMS fra oss før vi starter trekk i utbetalingen din.
  • Vi trekker 15 prosent fra hver av utbetalingene dine inntil forskuddet er nedbetalt. 
  • Hvis beløpet som gjenstår å betale utgjør mindre enn 15 prosent av utbetalingen din, trekker vi hele beløpet som gjenstår.
  • Vi trekker forskuddet tilbake først når du har fått vedtak om dagpenger, og eventuell lønnskompensasjon 
  • Hvis du allerede blir trukket for forskudd i dagpengene dine, vil dette trekket fortsette som før. 

Ønsker du å endre eller sette i gang trekket for tilbakebetaling av forskudd?

Du kan sette i gang eller endre trekket på dagpengene ved å legge inn en prosentsats. Det gjør du ved å logge deg inn på Ditt NAV. Her kan du også utsette trekket en måned.

Er du tilbake i jobb?

Hvis du er tilbake i jobb og tidligere har fått innvilget dagpenger, men ikke lenger får utbetalt dagpenger, sender vi deg en faktura.  

Har du fått avslag på søknaden om dagpenger?

Hvis du har fått avslag på søknad om dagpenger, har du ikke hatt rett på forskudd. Vi vil sende deg en faktura for å betale tilbake forskuddet. 

Har du fått forskudd, men ikke fått svar på dagpengesøknaden din? 

Vi kommer ikke til å starte trekk i utbetalinger eller tilbakebetaling før du har fått svar på dagpengesøknaden din.

Hvis du er tilbake i jobb når du får svar på søknaden om dagpenger, og har fått utbetalt en eventuell lønnskompensasjon, vil vi sende deg en faktura. Det kan ta noe tid fra søknaden blir innvilget til du mottar en faktura. Du kan på eget initiativ betale tilbake forskuddet før du får fakturaen. Les mer her om hvordan du tilbakebetaler uten å ha mottatt faktura.

Har du ikke fått lønnskompensasjon?

Hvis du har fått vedtak om dagpenger under permittering, men ikke fått utbetalt lønnskompensasjon, vil vi utsette trekk i dagpengene. Trekk av forskudd vil ikke starte før lønnskompensasjonen er utbetalt.

Ønsker du å betale tilbake, men har ikke fått faktura?

Du kan betale hele eller deler av forskuddet når du vil.  Du skal betale tilbake det samme som du har fått utbetalt i forskudd. 

Du skal da betale tilbake til kontonummer 6345.05.30982. Merk betalingen med fødselsnummeret ditt + forskudd dagpenger. Vær nøye med å oppgi korrekt fødselsnummer, 11 siffer. Betaler du fra utenlandsk bankkonto, skal du bruke IBAN: NO8163450530982 og SWIFT: NDEANOKK.

Lurer du på hva du har fått forskudd eller hva som gjenstår? Logg deg inn på Ditt NAV

Mottar du dagpenger i dag? Vi vil trekke tilbake forskuddet i puljer, men du kan sette i gang trekk i dagpengene selv.

Ønsker du å klage på trekket i dagpengene? 

Hvis du er uenig i at NAV har rett til å trekke forskuddet fra dagpengeutbetalingene dine, kan du klage. Klagen må være skriftlig og underskrevet av deg. Klagefristen er seks uker fra du fikk melding om trekket. Trekket vil bli stanset inntil klagen er behandlet.

Retten til å kreve tilbake forskudd på dagpenger er forankret i § 6 i «Forskrift om Arbeids- og velferdsetatens rett til å forskuttere dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4». Forskriften er forankret i folketrygdloven § 25-16. 

Hvis du ønsker å endre trekket – se avsnittet «Ønsker du å endre trekket for tilbakebetaling av forskudd på dagpenger».

Hvis du mener beløpet som gjenstår å tilbakebetale ikke er riktig, kan du ta kontakt med oss på tjenesten Skriv til oss (innlogget).

Ofte stilte spørsmål

Skal jeg betale tilbake akkurat det samme beløpet som jeg har fått utbetalt? Eller kommer det renter i tillegg? Du skal betale tilbake det samme beløpet som du har fått utbetalt i forskudd. Det blir ikke lagt til renter. 

Hvordan blir det med skatt når jeg nå betaler tilbake forskuddet?  Du skal betale tilbake det samme beløpet som du har fått utbetalt i forskudd. Skattetrekk er ivaretatt ved utbetaling av dagpenger.  

Hvor kan jeg se hvor mye jeg skal betale tilbake? Du kan se hva du har fått i forskudd eller hva som gjenstår ved å logge deg inn på Ditt NAV.

Jeg ønsker å betale tilbake mer enn 15 prosent på hver utbetaling. Hvordan går jeg frem? Hvis du ønsker å betale inn et annet beløp enn 15 prosent, kan du endre prosentsatsen ved å logge deg inn på Ditt NAV eller du kan du betale inn valgfritt beløp i tillegg til vårt kontonummer.

Du kan selv endre trekket på dagpengene ved å logge deg inn på Ditt NAV.og endre prosenttrekket der.

Kontakt oss

Chat med oss – Her kan vi svare deg på generelle spørsmål om trekk og tilbakebetaling. 

Du kan også skrive til oss (innlogget) hvis du har spørsmål om tilbakebetaling av forskudd på dagpenger.