Tilbakebetaling av forskudd på dagpenger

Her får du informasjon om hvordan tilbakebetalingen av forskudd på dagpenger vil foregå. Du kan endre eller sette i gang tilbakebetalingen din i Ditt NAV.

Dette gjelder for deg som får trekk i dagpenger

 • Hvor mye må du betale tilbake hver måned? 
  • 15 prosent av det du får utbetalt i dagpenger. 
 • Ønsker du å endre hvor mye du betaler tilbake i måneden?
 • Hvordan kan du betale tilbake alt med en gang?
  • Du betaler tilbake til kontonummer 6345.05.30982
  • Du må skrive inn ditt fødselsnummer, 11 siffer, og "forskudd dagpenger" i tekst eller meldingsfeltet i nettbanken din.
 • Hvorfor skal du betale tilbake forskuddet på dagpenger?
 • Har du spørsmål?

Dette gjelder for deg som ikke mottar dagpenger 

 • Hvordan skal du betale tilbake? 
  • Du vil motta et vedtaksbrev i din innboks i Ditt NAV, hvor vi ber deg om å velge en tilbakebetalingsplan. Du vil deretter motta faktura i henhold til den planen du har valgt. 
  • Vi sender puljevis ut informasjon i Ditt NAV om hvordan du skal betale tilbake forskuddet. Du trenger ikke å vente på vedtaksbrevet. Du kan når som helst velge en tilbakebetalingsplan i Ditt NAV.
 • Hvor mye må du betale tilbake hver måned?
  • Du kan selv bestemme om du vil dele tilbakebetalingen på en, tre, seks, ni, tolv, atten, tjuefire eller tretti måneder. 
  • Du kan velge tilbakebetalingsplan i Ditt NAV. Her finner du også informasjon om dine forskudd og hvor mye som gjenstår å tilbakebetale. 
  • Du må velge nedbetalingsplan innen 14 dager etter at du har mottatt brev fra oss. Hvis du ikke gjør det, vil vi registrere nedbetalingsplan for deg. Det vil gå frem av vedtaket vi sender deg på forhånd hvilken nedbetalingsplan som vil bli valgt.  
 • Hvordan kan du betale tilbake alt med en gang? 
  • Du må skrive inn ditt fødselsnummer, 11 siffer og "forskudd dagpenger" i tekst eller meldingsfeltet i nettbanken din.
  • Du betaler tilbake til kontonummer 6345.05.30982.
  • Hvis du skal betale tilbake fra utenlandsk bank, må du oppgi IBAN / Swift på kontonummeret til NAV. Betalingsadresse med IBAN kontonummer: 
   Bank: Nordea bank Abp 
   BIC/SWIFT: NDEANOKK 
   IBAN: NO81 6345 0530 982 
 • Hvorfor må du betale med faktura?
  • Forskuddet skulle ha blitt avregnet i dine løpende ytelser fra oss. Siden du ikke  mottar noen løpende ytelser forskuddet kan trekkes fra, må du nå betale tilbake det beløpet som gjenstår.
 • Hvorfor skal du betale tilbake forskuddet på dagpenger?
 • Har du spørsmål?