Tilbakebetaling av forskudd på dagpenger

Her får du informasjon om hvordan tilbakebetalingen av forskudd på dagpenger vil skje.

Hvor mye må du betale tilbake?

Beløpet du skal betale tilbake finner du på oversiktssiden for forskudd i Ditt NAV.

Ønsker du å betale tilbake nå?

Hvordan du kan betale tilbake kommer an på om du har valgt en tilbakebetalingsplan og mottar faktura fra oss.

Dette gjelder deg som har en tilbakebetalingsplan og mottar en faktura fra oss:

Hvis du ønsker å betale inn mer enn det tilbakebetalingsplanen tilsier, skal du bruke kontonummer 6345 05 30915 og KID-nummeret som står på din faktura. Du kan velge å betale et høyere beløp enn det som står på din faktura eller gjøre en ekstra innbetaling med valgfritt beløp.

Hvis du skal betale tilbake fra utenlandsk bank må du bruke IBAN/Swift som står på din faktura.

Dette gjelder for deg som ikke har valgt en tilbakebetalingsplan:

Hvis du ønsker å betale inn mer enn du blir trukket i dagpenger eller vil betale hele eller deler av beløpet frivillig må du bruke kontonummer 6345 05 30982. Du må da skrive inn følgende i tekst- eller meldingsfeltet i nettbanken din:

  • ditt fødselsnummer (11 siffer)
  • «forskudd på dagpenger»

Hvis du skal betale tilbake fra utenlandsk bank, må du oppgi IBAN / Swift på kontonummeret til NAV. Betalingsadresse med IBAN kontonummer:

  • Bank: Nordea bank Abp
  • BIC/SWIFT: NDEANOKK
  • IBAN: NO81 6345 0530 982

Dette gjelder for deg som ikke mottar dagpenger 

Du vil motta et vedtaksbrev i din innboks i Ditt NAV hvor vi ber deg om å velge en tilbakebetalingsplan eller betale tilbake hele beløpet. Vi sender vedtaksbrev puljevis. Du trenger ikke å vente på vedtaksbrevet for å velge tilbakebetalingsplan. Fra du mottar vedtaksbrev har du 14 dager på deg til å velge tilbakebetalingsplan eller betale tilbake hele beløpet. Hvis du ikke gjør dette, vil du få tilbakebetalingsplanen som er presentert i vedtaksbrevet.

Hva er en tilbakebetalingsplan?

En tilbakebetalingsplan er en måte å dele opp tilbakebetalingen av forskuddet på. Du bestemmer over hvor lang tid du ønsker å betale tilbake forskuddet og dermed hvor mye du ønsker å betale hver måned. Du kan dele tilbakebetalingen på 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30 eller 36 måneder.

Du kan når som helst velge en tilbakebetalingsplan på oversiktssiden for forskudd i Ditt NAV. Her finner du også informasjon om dine forskudd og hvor mye som gjenstår å tilbakebetale.

Når du har valgt tilbakebetalingsplan vil du få faktura tilsendt fra NAV.

Dette gjelder for deg som får trekk i dagpenger

Hvis forskuddet ditt ble godkjent etter 15. mars 2021 vil du bli trukket 25 prosent av det du får utbetalt i dagpenger. Hvis forskuddet ditt ble godkjent før 15. mars vil du ha samme trekkprosent som før.

Hvorfor skal du betale tilbake forskuddet på dagpenger?

Du har enten fått både forskudd og dagpenger for en og samme periode, eller så har du fått forskudd og avslag på dagpenger. I begge tilfeller må du betale tilbake forskuddet.

Forskuddet skulle ha blitt avregnet når du fikk utbetalt dagpenger, men dette ble utsatt. Nå får alle som søker forskudd automatisk trekk i dagpengene. Hvis du ikke mottar noen løpende ytelser forskuddet kan trekkes fra, må du nå betale tilbake det beløpet som gjenstår.

Her kan du se hva loven sier om tilbakebetaling av forskudd på dagpenger (Lovdata).

Hva skjer hvis jeg ikke betaler til NAV? 

Hvis du ikke betaler tilbake forskuddet slik tilbakebetalingsplanen sier vil NAV Innkreving, som er en del av Skatteetaten, kreve inn beløpet etter Bidragsinnkrevingsloven. Les mer om NAV Innkreving.

Har du spørsmål?

Du kan skrive til oss (sikker melding).

Du har rett til å klage på at du må betale tilbake forskuddet. Klagefristen er 6 uker fra den dagen du fikk vedtak om tilbakebetaling eller beskjed om forskuddstrekk. 

Du kan også klage etter at innkrevingen av forskuddet er overført til NAV Innkreving. Les mer om klage ved overføring til NAV Innkreving.