Datahjelpemidler

  • NAV Hjelpemiddelsentral
  • spesialisthelsetjenesten innen forskjellige områder kan bistå innen sitt spesialfelt
  • pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)