Stønad til servicehund

 • Sykdommer og skader av betydning for din helse
 • Mobilitet/hjelpemidler til forflytning
 • Fysisk styrke
 • Balanse
 • Reaksjonshastighet
 • Utholdenhet
 • Høyde og vekt
 • Hørsel
 • Syn
 • Stemme/evne til å uttrykke deg høyt og tydelig
 • Behov for søvn og hvile på dagtid
 • Konsentrasjonsnivå
 • Psykisk helsetilstand
 • Medisinbruk
 • Om det forventes en endring i din helsetilstand i løpet av de neste 12-18 månedene