Høreapparat og tinnitusmaskerer

 • Søknader om høreapparat til barn under 18 år som har mistet eller fått ødelagt høreapparatet, og som har behov for et nytt og tilsvarende høreapparat.
 • Søknader om nødvendig tilbehør til høreapparat til personer som har høreapparat fra tidligere.
 • Tildelingsskjema i tilfellene nevnt i kulepunktene over.
 • Høreapparat med tilbehør og tilpassede ørepropper
 • Tinnitusmaskerer
 • Dekning av utgifter til reparasjon
 • For personer under 18 år dekkes også utgifter til service
 • Apparatet du har, ikke lenger fungerer tilfredsstillende og ikke kan repareres, eller
 • Du har prøvd et annet apparat som gjør at du hører vesentlig bedre
 • Hørselstapet ditt har endret seg slik at et nytt apparat med andre tekniske egenskaper gir deg en vesentlig bedre hørsel, eller
 • Dersom det er kommet en ny type apparat på markedet som kan avhjelpe hørselstapet ditt på en vesentlig bedre måte enn det apparatet du allerede har
 • Du på grunn av vesentlig endring i funksjonsevnen ikke lengre er i stand til å betjene høreapparatet.