Høreapparat og tinnitusmaskerer

  • Høreapparat med tilbehør og tilpassede ørepropper
  • Tinnitusmaskerer
  • Dekning av utgifter til reparasjon
  • For personer under 18 år dekkes også utgifter til service
  • Apparatet du har, ikke lenger fungerer tilfredsstillende og ikke kan repareres, eller
  • Du har prøvd et annet apparat som gjør at du hører vesentlig bedre
  • Hørselstapet ditt har endret seg slik at et nytt apparat med andre tekniske egenskaper gir deg en vesentlig bedre hørsel, eller
  • Dersom det er kommet en ny type apparat på markedet som kan avhjelpe hørselstapet ditt på en vesentlig bedre måte enn det apparatet du allerede har
  • Du på grunn av vesentlig endring i funksjonsevnen ikke lengre er i stand til å betjene høreapparatet.