Hva er en bistandsorganisasjon?

Norsk bistand skal bidra til varige bedringer i økonomiske, sosiale og politiske kår for befolkingen i utviklingslandene, med særlig vekt på at hjelpen skal komme de fattigste til gode.

Bistandsorganisasjoner arbeider oftest parallelt med statlige organer, men er ikke underlagt en statlig myndighet og finansieres som regel gjennom en blanding av private donasjoner og offentlige bevilgninger. De kan også skape inntekt gjennom egne kommersielle aktiviteter. Les mer om å få jobb i en bistandsorganisasjon nederst på siden.

Noen bistandsorganisasjoner i Norge

  • Care Norge er en del av CARE International, en av verdens største hjelpeorganisasjoner, som driver bistand og nødhjelp over hele verden
  • Leger uten grenser er i dag verdens største uavhengige medisinske humanitære organisasjon, med prosjekter i mer enn 80 land verden over
  • Plan Norge er en politisk og religiøst uavhengig bistandsorganisasjon som driver barnefokusert bistandsarbeid i 46 fattige land
  • SOS-barnebyer gir foreldreløse og forsømte barn en familie og et trygt hjem, hjelper dem til å skape sin egen fremtid og tar del i utviklingen av deres lokalsamfunn
  • Unicef Norge

Noen sentrale utviklingsaktører i Norge

Hvem kan få jobb i en bistandsorganisasjon?

Som bistandsarbeider kan du arbeide innenfor en lang rekke områder. Størst etterspørsel er det etter personell med kunnskaper og bakgrunn fra områder som økonomi, miljø, helse, jordbruk, undervisning, bygg- og anlegg, håndverk og industri. Organisasjonene ansetter oftest personale med faglig utdannelse og/eller relevant arbeidserfaring til oppdrag i utviklingsland.

Som søker til stillinger innen bistandsarbeid/nødhjelp må du som oftest gjennom omfattende testing, der det bl.a. legges stor vekt på personlig egnethet. Motivasjon, samarbeidsevne, evne til kommunikasjon og kreativ problemløsning, planmessighet og improvisasjon er noen faktorer som vurderes.

Du må ha stor grad av tilpasningsevne; både på det psykiske plan og i forhold til dagliglivets små og store praktiske utfordringer. Noen private organisasjoner vil stille krav om at du kan identifisere deg med organisasjonens formål.