Rettigheter i folketrygden - opphold i utlandet

Dersom du skal oppholde deg i utlandet i mer enn 12 måneder, mister du medlemskapet ditt i folketrygden.

Du mister også medlemskapet i folketrygden dersom du oppholder deg i utlandet i mer enn 6 måneder hvert år i 2 eller flere påfølgende år.

Frivillig medlemskap

Du kan søke om frivillig medlemskap. Ikke alle kan få innvilget frivillig medlemskap. I menyen finner du informasjon om hvilke regler som gjelder spesielt for deg og din situasjon.

Rett til ulike ytelser fra NAV

Dersom du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.

Helsetjenester

Du finner informasjon om dekning av medisinske utgifter på nettsidene til helsenorge.no