Noen ganger er det mulig å være helt eller delvis i arbeid selv om du er sykmeldt. Derfor er det viktig at du og lederen din  snakker sammen om hva som er mulighetene og begrensningene og skriver dette ned i en oppfølgingsplan. 

Når du har logget inn på Ditt sykefravær, finner du oppfølgingsplanen og kan begynne å fylle ut hvilke arbeidsoppgaver du har. Lederen finner den på sin side på nav.no. Både du og lederen din skriver inn forslag og blir til slutt enige om en plan. Les mer om den digitale oppfølgingsplanen, der du også finner spørsmål og svar.

Noen arbeidsgivere foretrekker å bruke et annet verktøy. Hør med lederen din.

Tenk veldig konkret

Først lager dere en oversikt over oppgavene, deretter tar du stilling til om du kan gjøre noen av dem mens du er sykmeldt. Til slutt skriver dere inn hva som trengs for at du kan gjøre jobben.

  • Hva gjør du fra du kommer på jobb til du drar igjen?
  • Kan du plukke ut noen oppgaver som du kan gjøre, til tross for at du er sykmeldt?
  • Eller trenger du bare å sette ned farten?
  • Er det noe i arbeidsmiljøet som kan justeres slik at det blir lettere for deg å gjøre jobben din?

Planen kan endres underveis

Oppfølgingsplanen kan oppdateres når som helst hvis dere ser at noe har endret seg, eller hvis nye muligheter dukker opp.  

Hva er pliktene deres?

Arbeidsgiveren din har plikt til å legge arbeidet til rette for deg så langt det er mulig. Du har plikt til å samarbeide om å finne løsninger som gjør at sykefraværet ikke varer lenger enn nødvendig.

Oppfølgingsplanen skal være utarbeidet senest når du har vært sykmeldt i 4 uker. Planen skal deles med legen.

Arbeidsmiljøloven beskriver hva en oppfølgingsplan skal inneholde.

Unntak fra oppfølgingsplan

Det kan gjøres unntak fra å lage oppfølgingsplan hvis det er "åpenbart unødvendig", for eksempel når man kan komme tilbake til jobb uten tilrettelegging, eller ved alvorlig sykdom der det ikke er mulig å komme tilbake til arbeid. Det kan også være åpenbart unødvendig med en oppfølgingsplan hvis du er gradert sykmeldt og kan ha en dialog med arbeidsgiveren om hva som kan gjøres på arbeidsplassen.