Hva er en oppfølgingsplan?

  • Hva gjør du fra du kommer på jobb til du drar igjen?
  • Kan du plukke ut noen oppgaver som du kan gjøre, til tross for at du er sykmeldt?
  • Eller trenger du bare å sette ned farten?
  • Er det noe i arbeidsmiljøet som kan justeres slik at det blir lettere for deg å gjøre jobben din?