Arkiv - Sykepengestatistikk 1. kvartal 2017

Statistikk per 1.kvartal 2017

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

Økning i erstattede sykedager blant ordinære arbeidstakere

Det har vært en økning i erstattede sykepengedager for ordinære arbeidstakere på 4,7 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2016. Dette tilsvarer en økning 344 000 dager. Noe av økningen skyldes at i fjor lå påsken i første kvartal, og det dermed var færre erstattede dager enn det pleier å være i et kvartal uten påske.

Det er noen fylker som skiller seg ut med en større økning i antall sykepengedager. Sør-Trøndelag og Buskerud har en økning på 12 prosent. Aust-Agder og Møre og Romsdal har hatt en nedgang i antall erstattede sykedager på henholdsvis 8 prosent og 6,0 prosent.

Det er små forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner har en økning i antall erstattede dager med 5,6 prosent og for menn 3,1 prosent.

Antallet sykefraværstilfeller for ordinære arbeidstakere har gått opp med 7,8 prosent, noe som tilsvarer en økning på 16 905 tilfeller.

Oppbrukte sykepengerettigheter

Det er noe færre personer som brukte opp sykepengerettighetene sine sammenlignet med samme kvartal i fjor. I 1. kvartal 2017 brukte 10 099 personer opp rettighetene sine. Det er flere kvinner enn menn som bruker sykepengerettighetene. Dette henger sammen med at flere kvinner enn menn er sykmeldt.