Sykepengedager betalt av folketrygden. 1 kvartal 2002-2017. I tusen dager