Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 1 kv 2008-2017. Arbtakere. Fylke og kjønn. Antall