Arkiv - 3. kvartal 2016 - Sykepengestatistikk

Statistikk per 3.kvartal 2016

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

Svak nedgang i erstattede sykedager blant ordinære arbeidstakere

Det har vært en svak nedgang i erstattede sykepengedager for ordinære arbeidstakere på 3,7 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015. Dette tilsvarer en reduksjon 224 000 dager.

Det er noen fylker som skiller seg ut med større nedgang i antall sykepengedager. Finnmark har en nedgang på 19 prosent, deretter følger Sør-Trøndelag med 12 prosent og Troms med 9,3 prosent. Vest-Agder og Rogaland har en økning i antall erstattede sykedager på henholdsvis 3,5 prosent og 2,3 prosent.

Det er små forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner har en nedgang i antall erstattede dager med 3,3 prosent og for menn ligger nedgangen på 4,4 prosent.

Antallet sykefraværstilfeller for ordinære arbeidstakere har gått ned med 2,2 prosent, noe som tilsvarer en nedgang på 4 300 tilfeller

Oppbrukte sykepengerettigheter

Det er noe færre personer som brukte opp sykepengerettighetene sine sammenlignet med samme kvartal i fjor. I 3. kvartal 2016 brukte 8 690 personer opp rettighetene sine mot 8 901 i fjor.

I noen fylker er det flere som har brukt opp sykepengerettighetene sine. Det gjelder Rogaland, Buskerud og Vest-Agder som hadde omtrent 10 prosents økning i antall personer som brukte opp sykepengerettighetene sine.