Sykepengedager betalt av folketrygden. 3 kvartal 2002-2016. I tusen dager