Sykepengetilfeller betalt av folketrygden. 3. kvartal 2002-2016. Antall