Tabeller

Utviklingen for sykepenger

Det ble utbetalt sykepenger for 6,8 millioner dager i 4. kvartal 2018. Kvinner er mer sykemeldt enn menn og står dermed for 60 prosent av sykepengedagene.

Stadig færre bruker opp sine sykepengerettigheter. I 4. kvartal 2018 brukte 9 916 personer opp sine sykepengerettigheter, det er 700 færre enn samme kvartal i fjor. Dette påvirker også tilgangen andre NAV-ytelser. Mellom 60-65 prosent av de som bruker opp sine sykepengerettigheter vil gå over på andre NAV-ytelser, ofte i kombinasjon med arbeid.

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no