Erstattede sykepengetilfeller i 4 kv 2009-2018. Arbtakere. Fylke og kjønn. Antall