Sykepengedager betalt av folketrygden. 4 kvartal 2003-2018. I tusen dager

Pleiepenger for omsorg av alvorlig sykt barn og barn som har opphold i institusjon er fjernet fra sykepengestatistikken fra 1.1.2018.