Arkiv - Sykepengestatistikk 1. kvartal 2018

Statistikk per 1.kvartal 2018

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

Nedgang i erstattede sykedager blant ordinære arbeidstakere

I 1. kvartal ble det utbetalt sykepenger for 6,9 millioner sykedager for ordinære arbeidstakere. Det har vært en nedgang i erstattede sykepengedager på 9 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2017. Dette tilsvarer en nedgang 690 000 dager.

Det er nedgang i samtlige fylker, men i noen fylker har større nedgang enn andre. I Hordaland gikk antall sykepengedager ned med 19 prosent, deretter følger Rogaland og Sogn og Fjordane med 16 prosent.

Oppbrukte sykepengerettigheter

I 1. kvartal 2017 brukte 10 071 personer opp rettighetene sine. Det er omtrent på samme nivå i fjor.

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no