Sykepengedager betalt av folketrygden. 1 kvartal 2003-2018. I tusen dager