Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Det legemeldte sykefraværet er på 5,4 prosent, en svak økning på 0,9 prosent fra samme kvartal i fjor. Sykefraværet blant kvinner er nå på 6,9 prosent og blant menn 4,2 prosent. Det legemeldte sykefraværet økte noe for kvinner (+1,7 %) og gikk litt ned for menn (-0,3%)

Sykefraværet øker mest i Finnmark

Nordland har det høyeste sykefraværet av alle fylkene på 6,4 prosent, fulgt av Finnmark 6,3 prosent og Østfold med 6,2 prosent. Oslo er fylket med det laveste sykefraværet på 4,5 prosent, fulgt av Rogaland med 4,8 prosent og Sogn og Fjordane med 5,0 prosent.

Fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 gikk sykefraværet mest opp i Finnmark (+6,6 %), deretter fulgte Vest-Agder (+5,7 %) og Buskerud (+3,6 %). Sykefraværet gikk ned i flere fylker. I Hordaland ble sykefraværet redusert med 2,8 prosent. I Østfold gikk sykefraværet ned med 1,0 prosent og i Troms var det en negang i sykefraværet på 0,7 prosent

Nedgang i andelen graderte sykmeldinger

Andelen sykefraværstilfeller med gradert sykmelding (delvis sykmeldte) har gått ned fra 23,1 prosent til 21,9 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2016. Andelen graderte gikk ned både for menn og kvinner. Det var ingen fylker som økte andelen graderte sykmeldte.

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) er tilgjengelig på SSBs nettsider