Statistikknotat

Tabeller

Pressemelding

Bedre kvalitet på sykefraværsstatistikken

SSB og NAV har fra og med 4. kvartal 2018 benyttet en ny beregningsmetode for de avtalte dagsverkene i sykefraværsprosenten. I den nye beregningsmetoden har vi fjernet feriekorrigeringen av de avtalte dagsverkene. Dette fjerner utvalgsusikkerheten fra det legemeldte fraværet, og reduserer utvalgsusikkerheten i det totale sykefraværet. Vi får da et tydeligere sesongmønster i sykefraværstatistikken som i større grad speiler sykdomsforekomsten i befolkningen i løpet av året.

Mer informasjon om endringen ligger på ssb sine nettsider: Bedre sykefraværstall uten feriekorrigering

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Det legemeldte sykefraværet var 5,1 prosent i 4.kvartal 2018. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en nedgang på 1,3 prosent. Sykefraværet gikk ned med 1,2  prosent for kvinner og for menn var nedgangen på 1,3 prosent.

Størst nedgang for de eldre arbeidstakerne

Endringene i sykefraværet fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 (figur 4) viser størst nedgang for aldersgruppene over 45 år. Nedgangen er størst for menn mellom 45-49 år med -4,4 prosent. For kvinner er de mellom 60-64 år som har størst nedgang med 3,6 prosent

Størst nedgang i Finnmark

Blant fylkene er det Troms som har den største reduksjonen i sykefraværet med 5,7 prosent. Deretter fulgte Vestfold med 4,6 prosent nedgang og Rogaland med -3,6 prosent. Akershus og Møre og Romsdal hadde en liten vekst i sykefraværet på henholdsvis 1,3 og 1,0 prosent.

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) er tilgjengelig på SSBs nettsider