Statistikknotat

Tabeller

Pressemelding

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Det legemeldte sykefraværet var 5,3 prosent i 3.kvartal 2018. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en nedgang på 1,5 prosent. Sykefraværet gikk ned med 0,8  prosent for kvinner og for menn var nedgangen på 1,9 prosent.

Størst nedgang for de eldre arbeidstakerne

Endringene i sykefraværet fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 (figur 4) viser størst nedgang for aldersgruppene over 45 år. Nedgangen er størst for menn mellom 45-49 år med -4,5 prosent. For kvinner er de mellom 55-59 år som har størst nedgang med 2,5 prosent

Størst nedgang i Finnmark

Blant fylkene er det Finnmark som har den største reduksjonen i sykefraværet med 7,4 prosent. Deretter fulgte Nordland med 4,7 prosent nedgang og Vest-Agder med 4,1 prosent. Aust-Agder og Møre og Romsdal hadde en liten vekst i sykefraværet på henholdsvis 0,7 og 0,6 prosent.

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) er tilgjengelig på SSBs nettsider