Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen i sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet er på 5,4 prosent, en økning på 0,6 prosent fra samme kvartal i fjor. Sykefraværet blant kvinner er nå på 7,1 prosent og blant menn 4,0 prosent.

Sykefraværet gikk ned i flere fylker, og størst nedgang hadde Buskerud og Oppland med 1,6 prosent. Deretter Oslo med 1,5 prosent. Det legemeldte fraværet er fortsatt lavest i Rogaland (4,5 %) og Oslo (4,6 %). Det høyeste sykefraværet finner vi i Finnmark (6,9 %) og i Østfold (6,6 %).

Sykefraværet gikk mest ned i næringene overnattings- og serveringsvirksomhet (-4,8 %) og jordbruk, skogbruk og fiske (-3,1%). Fraværet gikk mest opp i bergverksdrift (+5,5 %) og olje- og gassutvinning (+4,9 %). Sykefraværet er fremdeles klart høyest innen helse og sosiale tjenester (7,9 %), som sysselsetter hver femte arbeidstaker.

Andelen sykefraværstilfeller med gradert sykmelding (delvis sykmeldte) gikk ned fra 24,3 prosent i 4. kvartal 2013 til 24,1 prosent i 4. kvartal 2014.

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt sykefravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no