Arkiv - Sykepengestatistikk pr. 4. kvartal 1997-2006

Tabeller

618 523 tilfeller fikk refundert sykepenger fra folketrygden i 2006. Dette er en økning på 4,5 prosent fra året før. Til sammenligning var det en nedgang på 2 prosent fra 2004 til 2005.

Antall sykepengetilfeller blant selvstendige gikk ned med 5,2 prosent. Det har vært økning i antall dager betalt av folketrygden på i alt 7 prosent fra 2005 til 2006. Antall tilfeller med oppbrukt sykepengerett har økt med 2,8 prosent fra 2005 til 2006.

Det er i næringen transport og kommunikasjon det er flest personer med oppbrukt sykepengerett pr. sysselsatt. Dette gjelder både kvinner og menn. Andelen er på 2,9 prosent for kvinner - samme som i 2005 - og 2,2 for menn, dvs. en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra året før.