Sykepengedager betalt av folketrygden. 1997-2006. I tusen dager