Registrerte tilf med oppbrukt sp rett i 2004-2006. Arbtakere. Næring og kjønn. Antall

 

Registrerte tilfeller med oppbrukt sykepengerett i 2004-2006. Arbeidstakere. Næring og kjønn. Andel av sysselsatte i prosent.