Arkiv - Sykepengestatistikk pr. 3. kvartal 1997-2006

Tabeller oppdatert pr. 11.12.2007

Tabeller

Forskjellen mellom kvinner og menn øker

Antall sykepengedager betalt av folketrygden for 3. kvartal 2006 har økt med 4,7 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2005. Økningen i sykepengedager for kvinner var på 6,1 prosent.

Totalt antall tilfeller har økt med 4,0 prosent. Økningen er på 2,1 prosent for menn og 5,4 prosent for kvinner. Antall sykepengetilfeller synker fortsatt noe for selvstendig næringsdrivende. Antall tilfeller med oppbrukte sykepengerett har økt med 8,5 prosent fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006.