Sykepengedager betalt av folketrygden. 3 kvartal 1997-2006. I tusen dager