Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 3 kv 2005-2006. Arbtakere. Næring og kjønn. Antall

Registrerte tilf med oppbrukt sp rett i 3 kv 2005-2006. Arbtakere. næring og kjønn. Andel av sysselsatte i promille