Statistikknotat

Tabeller

Pressemelding

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Det legemeldte sykefraværet var 5,3 prosent i 4. kvartal 2019. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en økning på 3,3 prosent. Økningen var størst hos menn hvor sykefraværet gikk fra 3,8 prosent til 4,0 prosent. For kvinner gikk sykefraværet opp fra 6,7 til 6,9 prosent.

Størst økning i Aust-Agder

Blant fylkene er det Aust-Agder som har den største økningen i sykefraværet med 8,1 prosent. Deretter fulgte Vest-Agder med 7,5 prosent oppgang og Troms med 6,0 prosent. Ingen fylker hadde nedgang i sykefraværet men i Østfold var sykefravær stabilt. 

Oslo har fremdeles det laveste legemeldte sykefraværet med prosent 4,4. Nordland har det høyeste sykefraværet på 6,2 prosent.

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) er tilgjengelig på SSBs nettsider