Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Det legemeldte sykefraværet er på 5,5 prosent, en økning på 0,3 prosent fra samme kvartal i fjor. Sykefraværet blant kvinner er nå på 7,0 prosent og blant menn 4,3 prosent.

Sykefraværet gikk ned i noen fylker, størst nedgang hadde Hedmark med 3,1 prosent og Aust-Agder  med 2,5 prosent. Det gikk mest opp i Finnmark  med 4,4% og Vest-Agder 2,5%. Det legemeldte fraværet er fortsatt lavest i Rogaland (4,5 %) og Oslo (4,7 %). Det høyeste sykefraværet finner vi i Finnmark (6,9 %) og i Østfold (6,7 %).

Sykefraværet gikk mest ned i næringene transport og lagring (-4,5%) og elektrisitet, vann og renovasjon (-2,5%) . Informasjon og kommunikasjon hadde den største veksten med 12,2 % og deretter fulgte jordbruk, skogbruk og fiske med 7,2. Sykefraværet er fremdeles klart høyest innen helse og sosiale tjenester (7,7 %), som sysselsetter hver femte arbeidstaker. 

Andelen sykefraværstilfeller med gradert sykmelding (delvis sykmeldte) gikk ned fra 23,1 prosent i 3. kvartal 2013 til 22,6 prosent i 3. kvartal 2014.

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no