Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet er på 5,2 prosent, en økning på 1,7 prosent fra samme kvartal i fjor. Sykefraværet blant kvinner er nå på 6,9 prosent og blant menn 3,9 prosent.

Sykefraværet gikk opp i de fleste fylker, størst økning hadde Aust-Agder med 6,5 prosent og Vestfold med 4,5 prosent. Fire fylker hadde nedgang i sykefraværet og den største nedgangen var i Hedmark med -4,4 prosent. Det legemeldte fraværet er fortsatt lavest i Rogaland (4,3 %) og Oslo (4,5 %). Det høyeste sykefraværet finner vi i Finnmark (6,7 %) og i Østfold (6,3 %).

Noen små næringer hadde nedgang i sykefraværet. Jordbruk, skogbruk og fiske har en nedgang på -2,1 % og i finansierings- og forsikringsvirksomhet gikk fraværet ned med 1,4 prosent. Fraværet gikk mest opp i eiendomsdrift, tekniske tjenesteyting(6,2 %) og private tjenester (5,9%). Sykefraværet er fremdeles klart høyest innen helse og sosiale tjenester (7,5 %), som sysselsetter hver femte arbeidstaker.

Andelen sykefraværstilfeller med gradert sykmelding (delvis sykmeldte) gikk opp fra 25,8 prosent i 2. kvartal 2013 til 26,5 prosent i 2. kvartal 2014.

De sesongjusterte tallene viser imidlertid en svak nedgang siste år. Dette skyldes at man her justerer for at påsken lå i 2. kvartal 2014 og i 1. kvartal i 2013. Siden vi ikke har sesongjusterte tall for vår statistikk har vi ikke presise anslag for hva påskeeffekten er. De relative forhold mellom gruppene vil imidlertid neppe være berørt av dette, men generelt vil tall som viser nedgang være undervurdert, mens tall som viser økning vil være overvurdert.

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no