Datagrunnlaget trekkes ut fra saksbehandlingssystemet Pesys.